ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5694615
อีเมล์ : naruemonvitaya@gmail.com
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,14:13  อ่าน 350 ครั้ง
ชื่อผลงาน : หลักสูตรท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพโดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,14:13   อ่าน 350 ครั้ง