ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางนฤมล วิทยาวุฒิรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5694615
อีเมล์ : naruemonvitaya@gmail.com
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,13:44  อ่าน 287 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพโดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.11 KB

โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,13:44   อ่าน 287 ครั้ง