ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางอรษา ภานุรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0956122120
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2561,13:44  อ่าน 1232 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทกัษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 938.98 KB

โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2561,13:44   อ่าน 1232 ครั้ง