ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางพัชนิลญา เพิ่มพูน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,18:00  อ่าน 110 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ เคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ด้วยการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ( 5Es ) ประกอบบทเรียนออนไลน์
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94 KB

โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,18:00   อ่าน 110 ครั้ง