ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางราศนิตย์ หงษ์คำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,10:54  อ่าน 276 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมีเพิ่มเติม 1 เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ประกอบบทเรียนออนไลน์
รายละเอียดผลงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.27 KB

โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2563,10:54   อ่าน 276 ครั้ง