กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุวรรณี เกศคำขวา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีรเดช อนันตชัยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 085-6879421
อีเมล์ : kmpcom1234@gmail.com

นางราศนิตย์ หงษ์คำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชนิลญา เพิ่มพูน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิริกร แสงสว่าง
ครูชำนาญการ

นางสาววรรณศิริ โสมกูล
ครู