การเตรียมรับการประเมิน สมศ.รอบ4
ใบงานที่ 2 การกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 62
ใบงานที่ 1 การนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 62
แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 62
คู่มือประกันคุณภาพภายใน
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 62