ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ระบบออนไลน์ (อ่าน 72) 20 มี.ค. 63
ปฏิทิน ฝ่ายวิชาการ (อ่าน 309) 05 มี.ค. 62
(อ่าน 484) 11 ม.ค. 61
(อ่าน 481) 04 ม.ค. 61