ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ระบบออนไลน์ (อ่าน 120) 20 มี.ค. 63
ปฏิทิน ฝ่ายวิชาการ (อ่าน 361) 05 มี.ค. 62
(อ่าน 521) 11 ม.ค. 61
(อ่าน 519) 04 ม.ค. 61