ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเกี่ยวข้าวของโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ตามรอยวิถีชีวิตชาวนาไทย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  คุณพ่อไพฑรูย์  ปลั่งกลาง ประธานกรรมการสถานศึกษา ร่วมด้วยโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม นำโดยนายยุทธศิลป์  จินดามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนฤมล  วิทยาวุฒิรัตน์รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน  นำนักเรียนจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวบนแปลงนาสาธิตของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา การทำนา รู้ถึงบุญคุณของข้าว ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนักเรียนของเรานะคะ...
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2559,10:18   อ่าน 643 ครั้ง