ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทย ลอยกระทง วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม ประจำปี 2559
เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคมจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทย ลอยกระทง วิ่งว่าว เผาข้าวหลาม ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2559,08:38   อ่าน 680 ครั้ง