รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
232   ตำบลคลองเมือง  อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 0956049673


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :