รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
หมู่ 2   ตำบลคลองเมือง  อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
เบอร์โทรศัพท์ 044-249150 , 0956049673
Email : kmpcom1234@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :