รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม
-   ตำบลคลองเมือง  อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 00000
เบอร์โทรศัพท์ 044-249150


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :