ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ส.ค. 59 ถึง 25 ส.ค. 59 วันวิทยาศาสตร์